Fotosentez ve solunum ile ilgili bilgiler

Fotosentez ve solunum ile ilgili bilgiler

Fotosentez olayında inorganik maddelerden organik madde üretilir.

 

Tüm fotosentez yapan canlılar karbondioksit kullanır.Fakat suyu kullanmayabilir.(su yerine hidrojen sülfür kullanabilen bakterileri hatırladınızmı?)

 

Tüm üretici(ototrof)canlılar karbondioksiti kullanır fakat suyu kullanmayabilir.(üretici canlıların fotosentez ve kemosentez yapan canlılardan oluştuğunu ve bunlarında mutlaka CO2  kullanması gerektiğini hatırladınızmı?)

 

Üretici canlı denilince akılınıza fotosentez ve kemosentez yapan canlılar gelsin

 

Fotosentez yapan canlılar içinde ökaryotik fotosentez yapanlar bitkiler ve öglenadır(tek hücreli protista alemine ait bir canlıdır) prokaryotik fotosentez yapanlar ise bazı bakteriler ve mavi yeşil alglerdir

 

Karbondiosit özümlemesi=karbondioksit indirgenmesi=karbondioksit redüklenmesi=fotosentez  olayında görülen olaylardır(fotosentez)

 

Fotosentez iki evreden oluşur aydınlık evre ve karanlık evre

 

Fotosentezde suyun kullanımı aydınlık evrede karbondioksit kullanımı ise karanlık evrede olur.

 

NAPH2 aydınlık evrede indirgenir karanlık evrede yükseltgenir

 

Aydınlık evrenin devirli fotofosforilasyon evresinde su fotoliz olmaz NADPH2 oluşmaz Burada ETS elamanları ferredoksin-plastokinon-sitokromlar (F-P-S)görev alır bir devirde 2 toplamda 12 ATP üretilir(6 kere gerçekleştiği için)

 

Aydınlık evrenin devirsiz fotofosforilasyon evresinde ise su fotoliz olur NADPH2 oluşur(indirgenir).Bir devirde 1 Atp toplamda 6 atp üretilir.

 

Fotosentez iki evreden oluşur aydınlık evre ve karanlık evre

 

Aydınlık evrede 1 glikoz üretimi için

 

18 ATP ve 12 NAPH2 üretilir.ve karanlık evrede bunlar tüketilir

 

Fotosentez sonucu karbondioksit kullanıldığı için ortamın ph artar (karbondioksit azaldığı için)

 

Fotosentezde su kullanıldığı için hücredeki su miktarı azalır ve ozmotik basınç artar.

 

Fotosentez olayı bir yapım olayıdır(anabolik olaydır)

 

Fotosentez olayı tüm canlılarda kloroplastta gerçekleşmez örneğin bakteri gibi prokaryotik canlılarda kloroplast yoktur bundan dolayı bu gibi fotosentez yapan canlılarda sadece klorofil vardır ve klorofiller stoplazmadadır.Bitki gibi öglena gibi ökaryotik canlılarda ise kloroplast vardır bunlarda fotosentez olayı kloroplastın içindeki klorofiller sayesinde gerçekleşir.Yani fotosentez yapan tüm canlılarda kloroplast yoktur ama klorofil kesinlikle vardır.

 

Eğer bir fotosentez olayında oksijen yerine sülfür gibi bileşikler açığa çıkıyorsa bu canlı prokaryotiktir.Çünkü bakterilerden bazıları su yerine H2S kullandığı için fotosentezde oksijen çıkarmazlar.

 

Eğer sorularda aydınlık evrenin granada veya karanlık evrenin stromada gerçekleştiği vurgulanıyorsa bu canlı ökaryotik bir canlıdır çünkü grana ve stroma kloroplastta bulunur.(prokaryotik canlıların ribozom dışında organelleri olmadığını hatırladınızmı?)

 

Sorularda tüm fotosentez yapanlar veya tüm üreticiler diye ifadeler geçerse üretici bakterileri unutmayın hatta ilk olarak onlar aklınıza gelsin genelde unuturlar bundan dolayı soru yanlış çözülür.

 

Eğer ortamdaki CO2 moleküllerindeki O2 molekülü işaretlenirse

 

1)glikozun yapısında 2)aminoasit gibi fotosentez sonucu sentezlenebilen diğer  besinlerin yapısında 3)canlının solunumu sonucu açığa çıkan CO2 molekülünde bu oksijene rastlanabilir.

 

Atmosfere verilen oksijen molekülü işaretli olmaz çünkü atmosfere verilen oksijen molekülünün işaretli olabilmesi için H2O nun yapısındaki oksijen işaretli olmalıdır.

 

 

 

Bir bitkide                                                                                                                                                                                                                              www.turkbiyoloji.com  

 

Fotosentez hızı>solunum hızından

 

-bitki atmosferden CO2 alır O2verir ve bitkinin ağırlığı artar

 

fotosentez hızı=solunum hızı

 

-bitki atmosferden CO2 almaz kendi CO2 kullanır ve atmosfere O2 vermez kendisi kullanır(bitkinin ağırlığı değişmez)

 

fotosentez hızı  solunum hızı

 

-Bitki atmosferden O2 alır CO2 verir(bitkinin ağırlığı azalır)

 

Bitkiler gündüz(ışık varlığında)fotosentez yapar geceleyin(ışık yokken)yapamaz.Fakat bitkiler gece gündüz terleme yapabilir gündüz daha fazla gece ise daha az terleme yaparlar.

 

Fotosentez en az yeşil ışıkta en fazla ise kırmızı –mavi ışıkta olur

 

K(OH),BA(OH) gibi maddeler CO2 tutucudur bunların bulunduğu ortamda fotosentez hızı azalır veya gerçekleşmez.

 

Gazoz içinde CO2 vardır sucul bitkinin suyuna gazoz ilave edilirse fotosentez hızlanır.

 

Yaprakları vazelinle kapatılan bir bitkinin vazelin sürülen yaprak yüzeyinde gaz alışverişi olmaz

 

Bitkiler gece gündüz her zaman solunum yaptıkları için O2 kullanır .

 

Bitkiler gündüz CO2 kullanır(fotosentez yaptığı için) ve CO2 üretir(solunum yaptığı için)

 

Bitkiler geceleyin CO2 kullanmaz(fotosentez yapmaz)ama CO2 üretir(solunum yaptığı için)

 

Bitkiler gündüz O2üretir(fotosentez yaptığı için)geceleyin üretemez(fotosentez yapamadığı için)

 

Karanlık evre sıcaklık değişimlerine hassastır enzimatik tepkimeler olduğu için.Karanlık evrede besin üretimi olur

 

Karanlık evrede ribulozmonofosfat ve ribuloz difosfat gibi moleküller görev alır

 

Solunumda NADH2 fotosentezde NADPH2 kullanılır(farka dikkat et)

 

Fotosentezde üretilen ATPler sadece fotosentez olayında besin üretiminde kullanılır(glikoz sentezi gibi)Bu ATP ler hücredeki diğer metabolik olaylarda kullanılmaz(örneğin protein sentezi,aktif taşıma gibi)Bu metabolik olaylar için gerekli olan ATP ler mitokondri organelinde solunum sonucu oluşan ATP lerden sağlanır

 

Bir bitkinin fotosentez hızını birim zamanda ürettiği oksijen veya birim zamanda tükettiği CO2 molekülünün miktarını belirleyerek ölçebiliriz.

 

Kemosentez yapan canlılar bakterilerdir bu canlılarda CO 2 kullanarak kendi besinlerini kendileri sentezlerler .bu canlıların klorofilleri yoktur ışık enerjisini kullanmazlar her zaman kemosentez yapabilirler (gece-gündüz)ışık enerjisi yerine kimyasal bağ enerjisini kullanırlar


Fotosentez ve solunum ile ilgili bilgiler 59
Fotosentez Solunum Solunum Ve Fotosentez
Fotosentez ve solunum ile ilgili bilgiler 60
Fotosentez Denklemi - Fotosentez Denlemi Nedir - Solunum Denklemi Nedir
Fotosentez ve solunum ile ilgili bilgiler 39
8 snf fotosentez ve solunum sanatsal eitim SANATSAL BLG
Fotosentez ve solunum ile ilgili bilgiler 42
Fotosentez Ve Solunum Nedir? Din Kltr ve Ahlak Bilgisi
Fotosentez ve solunum ile ilgili bilgiler 4
Mantarlar Fotosentez ve Solunum Yaparlar M Ksaca dev
Fotosentez ve solunum ile ilgili bilgiler 51
Fotosentez ve solunum ile ilgili bilgiler 36
Fotosentez ve solunum ile ilgili bilgiler 56
Fotosentez ve solunum ile ilgili bilgiler 62
Fotosentez ve solunum ile ilgili bilgiler 39
Fotosentez ve solunum ile ilgili bilgiler 47
Fotosentez ve solunum ile ilgili bilgiler 1
Fotosentez ve solunum ile ilgili bilgiler 45